บริการของเรา

มากกว่าแค่การให้คำปรึกษา

01

เปิดบริการให้คำปรึกษา

ด้านงานออกแบบเพื่อ

วิถีชีวิตที่เฉพาะตัวของท่าน

02

สัมผัสประสบการณ์

ที่เหนือกว่า กับมุมมองแบบอิสระ

การบริการแบบมืออาชีพ

03

อำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นจนจบ

ถึงขั้นตอนส่งมอบ

ก่อสร้างที่พักอาศัย

ด้วยมุมมองดีไซน์เนอร์

04

เป็นหนึ่งด้านการดูแลและ

คัดสรรเฟอร์นิเจอร์

ตกแต่งบ้านเป็นอย่างดี

มากกว่าแค่สวยงาม 

railing-5440304.jpg

เปลี่ยนคำค่ะ

คุณ 

หมด

เลย

In-depth Consulting Services of both interior and exterior design that would be most suited to your lifestyle


The layout must be functional and habitable as well as maintaining a level of fine craftsmanship image. Our superior design would illustrate the uniqueness that hidden within you from the lifestyle analysis.
Experience the Limitless Observation Perspective and more


Every inch of the model is at your disposal. No longer restricted to one particular point of view.With assistive technology, You would have a clear image of what the finished product would be like.
A Comprehensive Range of Architectural Services and Designs (Turnkey Solutions)


Experienced staffs with precision and accuracy Maximum Professional proficiency with superior coordination skill and attention to detail
Full Guideline of Selective Furniture Alternatives


From the major to minor selections, exterior to interior. Personally, reach to the source for exclusive deals and uncommon discounts.

เปลี่ยนคำค่ะ

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • Instagram - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว

© 2020 by INFINI I.A. CO., LTD.