หินอ่อน

สนใจให้เราดูแลบ้านของคุณ

หินอ่อน

สนใจให้เราดูแลบ้านของคุณ

railing-5440304.jpg

บริการของเรา

อินฟินิ ไอ.เอ. ให้บริการดูแลงานออกแบบตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของคุณ 

ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานจริง ใช้เทคโนโลยีช่วยให้คุณเห็นภาพงานออกแบบทั้งหมด

ควบคุมราคา ดูแลงานก่อสร้างให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลย

In-depth Consulting Services of both interior and exterior design that would be most suited to your lifestyle


The layout must be functional and habitable as well as maintaining a level of fine craftsmanship image. Our superior design would illustrate the uniqueness that hidden within you from the lifestyle analysis.
Experience the Limitless Observation Perspective and more


Every inch of the model is at your disposal. No longer restricted to one particular point of view.With assistive technology, You would have a clear image of what the finished product would be like.
A Comprehensive Range of Architectural Services and Designs (Turnkey Solutions)


Experienced staffs with precision and accuracy Maximum Professional proficiency with superior coordination skill and attention to detail
Full Guideline of Selective Furniture Alternatives


From the major to minor selections, exterior to interior. Personally, reach to the source for exclusive deals and uncommon discounts.

เพราะเราเข้าใจและใส่ใจไลฟ์สไตน์

ของคุณในทุกรายละเอียด

ชัดเจนทุกขึ้นตอนการทำงานไร้กังวล

อยากได้บ้านในฝันแต่ก็ไม่รู้จะอธิบายออกมาอย่างไร

ไม่ต้องห่วงทีมของเราพร้อมเข้าไปวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ให้คุณ พร้อมอธิบายขั้นตอนการทำงานเพื่อให้คุณสามารถ

กำหนดเวลา และ ควบคุมให้ตรงตามเป้าหมายได้ พร้อมรายงานบริการในทุกๆ ขั้นตอน ให้คุณสะดวกสบายไร้กังวล

การควบคุมและจัดการ

งบประมาณจากต้นจนจบ

ไม่ต้องห่วงว่างบจะบานปลาย โดยเฉพาะช่วงก่อสร้างจริง เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว เราจะช่วยประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด ให้คุณควบคุมงบประมาณได้ ไร้กังวลงบานปลาย

เนื้อหยัก
9124.jpg
เนื้อหยัก
เนื้อหยัก

© 2020 by INFINI I.A. CO., LTD.