top of page

MARKETING

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการการตลาดและการสื่อสารของบริษัท

 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการตลาดที่ต้องการ

 • พัฒนาแผนการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้า

 • วิเคราะห์สภาพตลาด คู่แข่ง และ สิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการตลาด

 • ดูแล, ประสานงาน, และดำเนินการการสื่อสารองค์กร ทั้งงานดีไซน์ เลย์เอาท์ และเนื้อหา ให้มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงการดูแลเอกลักษณ์แบรนด์ของสื่อต่าง ๆ ที่นำเสนอในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์

 • จัดทำ Presentation, Brochure, Portfolio และสื่ออื่น ๆ ของบริษัทเพื่อนำเสนอลูกค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

 • ดูแลและประสานงานกับทีมออกแบบ เพื่อให้งานออกแบบตรงตาม Concept, Idea, และ Branding ที่บริษัทกำหนดไว้

 • สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับ Partner และ Outsources ที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร รวมถึงการพัฒนาผลลัพธ์ด้านการตลาด

 • อัพเดทฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหาร

 • วางแผน, กำกับ, และดูแลการสื่อสารขององค์กร พิสูจน์อักษร Creative Copy และบทความ โดยปรับให้เข้ากับสื่อต่าง ๆ

 • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับทีม หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดแบบ 3 - 5 ปีขึ้นไป

 • หากมีความสามารถทางการตลาดแบบ 360 องศาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : อาคารคอรัล ไลฟ์ ซอยสุขุมวิท 39 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์

sachin-khadka-84xJL3twcUk-unsplash.jpg
bottom of page