top of page

HR & ADMIN SPECIALIST

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทางด้านทรัพยากรบุคคล:

 • ดำเนินการเกี่ยวกับระบบทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท รวมถึงการเปิดบัญชีพนักงานใหม่ การจัดการการลา และการติดตามผลการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนาระบบ

 • จัดการเรื่องใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของพนักงานชาวต่างชาติ รวมถึงการยื่นคำขอ การต่ออายุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ดูแลการสรรหาพนักงานใหม่ตั้งแต่การโพสต์โฆษณาไปจนถึงการเริ่มงานของพนักงานใหม่

 • Update and maintain employee records, ensuring confidentiality and accuracy.

 • ดูแลการบันทึกข้อมูลของพนักงานให้มีความถูกต้องและอัพเดต รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ

 • ดูแลและประสานงานในการประเมินการทำงานของพนักงาน ทั้งรายไตรมาสและรายปี

 • ดูแลและสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน การจัดกิจกรรมสัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์

 • ดูแลและศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้อัปเดตอยู่เสมอ และแจ้งให้ทีมผู้บริหารรับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกฎหมายแรงงาน

 • ดูแลและจัดการเรื่องพนักงานสัมพันธ์และความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 • สนับสนุนช่วยเหลือทีมผู้บริหารในการพัฒนาและดำเนินการระบบทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท

 • ดูแลนโยบายของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือผู้บริหารกำหนดนโยบายและปรับปรุงให้ทันสมัย

 • ตรวจสอบประวัติการมาทำงานของพนักงาน จัดการระบบขอลาและการอนุมัติ

 • ร่วมงานกับแผนกอื่น ๆ เช่นแผนการเงินเพื่อการจ่ายเงินเดือนและฟังก์ชันระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านงานแอดมิน:

 • ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงดูแลการทำงานรายงานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนาระบบ

 • รับโทรศัพท์กลางของบริษัท โอนสายให้เจ้าหน้าที่หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จัดการเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงาน และจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริหาร

 • ดูแลจัดการและประสานงานเกี่ยวกับอีเวนต์ของบริษัท งานกระชุมสัมมนา กิจกรรมของพนักงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Bachelors Degree in Business Administration or similar

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขา Business Administration หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์งานทางด้านงานสรรหาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี 

 • มีความสามารถในเรื่อง muti-tasking และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานทางด้านแอดมินได้ เช่น excel, google drive, powerpoint

 • มีความเป็นผู้นำสูงและสามารถริเริ่มทำงานด้วยตัวเองได้

ประสบการณ์

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้, มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล, มีทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลระดับต่าง ๆ ได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน / เวลา ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 - 19.00

สถานที่ทำงาน : อาคารคอรัล ไลฟ์ ซอยสุขุมวิท 39 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 

sachin-khadka-84xJL3twcUk-unsplash.jpg
bottom of page